Inspiration

Beregn eNPS-score på alle HR Botlers spørgsmål

By august 1, 2023 No Comments

Medarbejderundersøgelsernes svarmuligheder

I HR Botler er der 2 eller 3 svarmuligheder på spørgsmålene, hvilket betyder at der kan beregnes en score ala eNPS scoren ud af alle spørgsmål i HR Botler. Svarmulighederne kan opdeles i kategorien Detractors (Negativt), Passives (Neutralt) og Promotors (Positivt), og på spørgsmål med 2 svarmuligheder, fjernes Passives fra beregningen, fuldstændig som ved en almindelig eNPS beregning. HR Botlers beslutning om at bruge tre svarmuligheder, i stedet for en skala fra 0 til 10, har flere fordele, især når det kommer til at fange forskellen i medarbejdernes oplevelse, og opnå mere anvendelige score resultater.

Fordele ved svarmulighederne

Nogle af grundene til, at sammenlægningen er at foretrække er:

 1. Præcision i feedback:
  Ved at opdele svarene i færre kategorier reduceres risikoen for, at medarbejdere vælger midterste værdier (som 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10) som en neutral eller ubestemt respons. Dette kan give mere præcise resultater og mere nøjagtig feedback.
 2. Reduktion af subjektivitet:
  En skala fra 0 til 10 kan tolkes forskelligt af forskellige medarbejdere, da deres opfattelse af værdierne kan variere. Ved at bruge færre svarmuligheder mindskes subjektiviteten, og det bliver mere klart, hvordan medarbejderne faktisk oplever arbejdspladsen.
 3. Bedre valg mellem kategorier:
  Når medarbejderen skal svare, kan vurderingen være at der ikke er en stor forskel mellem eksempelvis 6 eller 7, eller mellem 8 og 9 på en skala fra 0 til 10. Men når der skal beregnes en score, vil det have stor indflydelse på scoren. Derfor er det en fordel at svarene samles i kun 3 kategorier (0-6), (7-8), (9-10), da forskellen mellem kategorierne bliver mere tydelig, og det er mere sandsynligt, at medarbejderne vælger den kategori, der bedst afspejler deres reelle følelser.

Beregn scoren, som en eNPS Score

Som eksempel, hvis vi har et spørgsmål om jobtilfredshed, hvor svarmulighederne er “Dårlig”, “Ok” og “God”,og medarbejderne svarer som følger:

 • 8 medarbejdere siger “Dårlig”
 • 15 medarbejdere siger “Ok”
 • 36 medarbejdere siger “God”

Kan vi beregne den samlede score ved at trække procentdelen af Detractors (Dårlig) fra procentdelen af Promotors (God). For dette eksempel:

 • Procentdel af detractors: (8/59) x 100 = 14%
 • Procentdel af promotors: (36/59) x 100 = 61%
 • Scoren vil være: 61% – 14% = 47

På samme måde kan der på alle spørgsmål i HR Botler, beregnes en score. Når firmaet løbende indsamler data, kan de observere ændringer i de beregnede scores, identificere tendenser og træffe beslutninger baseret på de opnåede indsigter.

Læs mere om HR Botler

Læs mere om eNPS Score

This website uses cookies. Not many, but just a few to make everything work. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.