Bagom

HR Botler

Der findes mange omfattende studier og rapporter, der dokumenterer værdien af den indsigt medarbejderundersøgelser kan give.

For os er det vigtigt at der skabes et grundlag for dialog og udvikling, og vi har blandt andet fundet inspiration i LEAN principperne og i Det Udviklende Mindset, i vores udvikling af HR Botler.

Besvarelse_medarbejderundersøgelse
Besvarelse_medarbejderundersøgelse

GEMBA

– the Actual Place

Vi er sikre på, at det bedste samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kommer ved at have en dialog om grafer og kommentarer i HR Botler. Derfor er feedback nødvendig for at få det optimale ud af HR Botler.

I metoden Gemba har vi fået inspiration til vores tilgang til feedback. Sammen med Gemba, tror vi på at synlig ledelse er vigtig, for hvordan arbejdspladsen vurderes. Akio Toyoda fra Toyota opsummerer:

Go and see for yourself to thoroughly understand the actual situation, means imagining what you are observing is your own job, rather than somebody else’s problem, and making efforts to improve it.

Du kan se en kort video, der opsummerer begrebet her.

Inspirerende

ledelsesprincip

Et inspirerende princip for kontinuerlig udvikling i ledelse er: P-D-C-A

  • Plan: Planlæg hvad og hvordan
  • Do: Gennemfør det planlagte
  • Check: Tjek om det planlagte har den ønskede effekt
  • Act: Sikr at det gennemførte forankres i organisationen

Med det værktøj vil du sikre et kontinuerligt fokus på forbedringer.

Der argumenteres for, at mange virksomheder kun opererer i plan-do, plan-do, plan-do. Vi brandslukker, men skaber ikke varige løsninger.

HR Botler kan også tage plads i Check fasen. Udsving på graferne kan afspejle medarbejdernes vurdering af virksomheden, og vise værdien af tiltag og behov for ændringer.

Svar_medarbejderudersøgelse

Det udviklende

mindset

Growth_Fixed_Mindset

En god indstilling hos medarbejdere og ledere er det udviklende mindset, beskrevet af Professor Caroline Dweck. Det handler om at have et mindset, hvor begge parter er indstillet på at lære af hinanden.

Professor Caroline Dweck har udviklet det til to mindset, Det udviklende og Det fastlåste.

Hos HR Botler tror vi på, at alle virksomheder er forskellige, men ens for alle ledere er, at det udviklende mindset, er et godt udgangspunkt for at være nysgerrig på, hvorfor medarbejderne har svaret, som de har, og hvordan man så i fællesskab kan finde løsninger, hvis der er brug for det.

Her kan du se Caroline Dweck tale med CEO Shayne Elliott fra ANZ om et Growth Mindset i en virksomhed.

Vil du i gang, eller har du brug for mere information?

Kontakt os eller læs mere i vores hjælpecenter.

Telefon: 31 37 11 95