Inspiration

ENPS – Beregning, spørgsmål, fordele og ulemper

By august 1, 2023 No Comments

Hvad er Employee Net Promoter Score (eNPS)?

Employee Net Promoter Score (eNPS) er en udvikling fra den velkendte Net Promoter Score (NPS)-metode, der ofte bruges til at vurdere kundetilfredshed. Employee Net Promoter Score (eNPS) er en måde at måle medarbejderes loyalitet og engagement i en organisation.

ENPS Score – spørgsmålet

eNPS er baseret på et enkelt spørgsmål, selvom der findes forskellige variationer heraf, er det centrale spørgsmål i eNPS-undersøgelsen: “På en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores virksomhed som en arbejdsplads til venner eller kolleger?” Hvor 0 er “meget usandsynligt” og 10 er “meget sandsynligt.”

Udregning af eNPS

For at udregne eNPS opdeles medarbejdernes svar i tre kategorier:

 1. Promotors (9-10): Dette er medarbejdere, der har givet karakteren 9 eller 10 og betragtes som loyale og engagerede ambassadører for virksomheden.
 2. Passives (7-8): Disse medarbejdere har givet karakteren 7 eller 8. De er tilfredse, men ikke særlig engagerede og kan potentielt være sårbare over for at skifte arbejdsplads.
 3. Detractors (0-6): Medarbejdere, der har givet karakteren 0 til 6, anses for at være utilfredse og potentielle risikofaktorer for organisationen.

eNPS beregnes ved at trække procentdelen af detractors fra procentdelen af promotors. Resultatet vil være et tal mellem -100 og 100. En positiv score indikerer, at organisationen har flere promotors end detractors, hvilket betragtes som positivt.

Fordele ved eNPS

 1. Enkelhed
  eNPS-metoden er utrolig simpel og let at implementere, hvilket gør det nemt for organisationer at indsamle data regelmæssigt.
 2. Hurtig feedback
  Ved at bruge en enkelt spørgsmål kan organisationer hurtigt få indblik i medarbejdernes tilfredshed og engagement.
 3. Benchmarking
  eNPS gør det muligt for organisationer at sammenligne deres resultater med industrienormer og skabe benchmarking-muligheder.
 4. Identifikation af problemområder
  Hvis eNPS-resultaterne viser lavere score i bestemte afdelinger eller på bestemte tidspunkter, kan det hjælpe organisationen med at identificere problemområder, der kræver indsats.

Ulemper ved eNPS

 1. Begrænset indsigt
  eNPS giver ikke en dybdegående forståelse af de faktorer, der påvirker medarbejderloyaliteten, da den kun er baseret på én enkelt spørgsmålstilgang.
 2. Manglende kontekst
  Det kan være svært at forstå årsagerne til en given score uden supplerende spørgsmål eller kvalitative data.
 3. Forholdsvis overfladisk
  Da eNPS primært fokuserer på tilfredshed og loyalitet, kan det ikke fange andre vigtige aspekter af medarbejderoplevelsen.

Styrkes af flere undersøgelser

Employee Net Promoter Score (eNPS) er et nyttigt redskab til at måle medarbejderes tilfredshed og engagement. Ved at stille et enkelt spørgsmål kan organisationer hurtigt få indsigt i medarbejdernes loyalitet og identificere potentielle problemområder. Dog bør eNPS bruges som en del af en bredere indsats, der inkluderer mere omfattende undersøgelser og kvalitative metoder for at opnå en dybere forståelse af medarbejderes oplevelse og trivsel.

Læs mere om hvordan HR Botler bruger eNPS her…

Læs mere om HR Botler

This website uses cookies. Not many, but just a few to make everything work. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.