Inspiration

Hvad er en kontinuerlig trivselsmåling?

By juli 17, 2023 No Comments

Trivselsmåling

En kontinuerlig trivselsmåling er en effektiv undersøgelse, der giver virksomheder mulighed for at få et aktuelt overblik over, hvordan medarbejderne har det på arbejdspladsen. Ved at gennemføre sådanne undersøgelser kan virksomheden opnå værdifuld og altid opdateret viden om tendenser og de reelle holdninger blandt medarbejderne.

Formålet med en løbende trivselsmåling er at:

  1. Skabe dialog om arbejdspladsen og fastholde medarbejderne: Ved at inddrage medarbejderne i undersøgelsen kan virksomheden få indblik i medarbejdernes oplevelser og syn på virksomheden. Dette skaber en dialog om arbejdspladsen, virksomheden og arbejdsmiljøet, som bidrager til at fastholde medarbejderne.
  2. Samarbejde med medarbejderne om en motiverende arbejdsplads og øge indtjeningen: Ved at forstå medarbejdernes motivation og tilfredshed kan virksomheden tage relevante tiltag for at skabe en motiverende arbejdsplads, hvilket kan føre til øget produktivitet og indtjening.
  3. Få løbende data på det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø og undgå overraskelser: Gennem regelmæssige trivselsmålinger får virksomheden løbende data om arbejdsmiljøet, hvilket gør det muligt at handle proaktivt for at forbedre forholdene og undgå negative overraskelser.

HR Botler tilbyder løbende medarbejderundersøgelser, der er tilpasset forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. Virksomheder kan vælge at bruge standardspørgsmål eller udvikle deres egne spørgsmål for at målrette undersøgelsen bedst muligt til deres specifikke behov.

En vigtig fordel ved HR Botler’s medarbejderundersøgelser er, at de er 100% anonyme, hvilket kan øge medarbejdernes tillid til at give ærlige svar. Medarbejderne kan nemt besvare undersøgelsen ved at modtage en sms med et link og behøver ikke at bruge computer, tablet eller en app.

Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i overskuelige grafer, der viser tendenser over tid. Dette giver virksomheden mulighed for at sammenligne data fra forskellige perioder og identificere eventuelle forbedringer eller udfordringer.

På baggrund af dataene fra de løbende trivselsmålinger kan virksomheden træffe velinformerede beslutninger om medarbejder- og ledelsesindsatser for at skabe en endnu bedre arbejdsplads, der styrker medarbejdernes trivsel og engagement.

Se mere på HR-Botler.com

This website uses cookies. Not many, but just a few to make everything work. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.